Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej, których Administratorem jest firma Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Gromadzenie danych

Witryna prowadzona przez Administratora jest dostępna pod adresem www.jaksprzedawacnalinkedin.pl Korzystanie z Witryny nie wymaga żadnej rejestracji. Jeśli jednak Użytkownik będzie chciał zostać abonentem Newslettera, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika niektórych jego danych osobowych.
W formularzu kontaktowym, dostępnym pod adresem www.jaksprzedawacnalinkedin.pl wymagamy podania przez Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz tematu i treści przesyłanej wiadomości.
W przypadku skorzystania z formularza zapisu do naszego Newslettera, dostępnego na stronie głównej, wymagamy podania przez Użytkownika wyłącznie adresu email.
Podanie przez Użytkownika wszystkich przedstawionych danych osobowych jest w pełni dobrowolne i oznacza, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami).
W trakcie wizyty w Witrynie możemy również gromadzić niektóre dane pobierane automatycznie przez serwer lub oprogramowanie firm trzecich (np. Google Analylitcs) takie jak: adres IP, czas wejścia i pobytu na stronie, źródło wejścia na stronę, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego, itp.

Sposób wykorzystania danych osobowych

Dane podane w związku z zapisem do Newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania do Użytkownika informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych dotyczących działalności Administratora i oferowanych przez niego usług.
Zanonimizowane dane przetwarzane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Administratora dla celów statystycznych i badań oraz ulepszania naszej witryny i oferty.
Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom. Administrator może udostępniać dane jedynie uprawnionym organom państwowym na ich prawidłowo umocowane i uzasadnione żądanie.

Sposób kontaktu firmy z Użytkownikiem

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Administrator prześle e-mail lub zadzwoni do Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Jeśli Użytkownik zapisał się poprzez Witrynę lub w inny sposób wyraził zgodę na zapis do Newslettera, będzie otrzymywał okresowo wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora. Aby uniemożliwić przypadkowy zapis do Newslettera, tak przy okazji rejestracji na kursy i szkolenia, jak i z formularza na stronie głównej, jest on dwuetapowy i polega na przesłaniu na podany adres e-mail wiadomości z odnośnikiem aktywacyjnym, który trzeba wybrać, aby zapis był skuteczny.

Zmiany danych

Użytkownik ma pełne prawo do modyfikacji lub usunięcia podanych danych osobowych. Ich uzupełnienie, sprostowanie, uaktualnienie lub usunięcie nastąpi po otrzymaniu przez Administratora informacji pocztą elektroniczną na jego adres e-mail lub listem poleconym na jego adres pocztowy.
Aby wypisać się z naszego Newslettera Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail. Adres e-mail dostępny w pod pkt. 10. Nie istnieje możliwość modyfikacji i usuwania danych zbieranych automatycznie.

Ochrona danych

Administrator udostępnionych przez Użytkowników danych dba o ich bezpieczeństwo. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Komunikacja pomiędzy Witryną a stosowanym przez Administratora systemem do zarządzania kontaktami z klientami, który jest stosowany do przetwarzania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Dla bezpieczeństwa danych Użytkowników Administrator korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i oferujących najwyższe standardy bezpieczeństwa firm hostingowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera odnośniki do innych stron i serwisów internetowych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Administrator może umożliwiać wysyłanie komentarzy i dyskusje na forach w Witrynie. Jeśli Użytkownik poda w ich treści jakiekolwiek dane osobowe, to będą one dostępne dla wszystkich odwiedzających Witrynę. Umieszczone w ten sposób w Witrynie dane osobowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treści, które umieszczane są w ten sposób w Witrynie, ponieważ są one wyłączną własnością Użytkowników, od których pochodzą. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do moderowania i usuwania wyrażanych w ten sposób treści.

Wykorzystanie plików cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka).
Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i pozwalają między innymi:
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji, dostosować zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przechowywać identyfikator sesji, który jest niezbędny do zapisania informacji o fakcie przeglądania witryny lub wypełnienia formularza, zliczać ilości odwiedzin na stronie i dzięki dodatkowym narzędziom (np. Google Analytics) tworzyć anonimowe, zagregowane statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, zapobiegać wysyłaniu spamu poprzez formularze, w tym formularze komentarzy, w pełni korzystać z interaktywnych map Google, korzystać z narzędzi zaimplementowanych w witrynie i służących zwiększeniu jej wydajności.
Stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia witryny lub strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, co może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe z niej korzystanie.
Pliki cookie wykorzystywane są także przez partnerów Administratora (np. Google), z którymi on współpracuje i podlegają wówczas ich własnej polityce prywatności.

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie zamierza zbierać danych osobowych od Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i ogłoszenia jej poprzez zamieszczenie jej w Witrynie.

Kontakt

Dane Administratora danych:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
NIP: 524-249-51-43
NIP UE: PL5242495143
REGON: 015690013
KRS: 0000199402
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wszelkie żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkowników oraz pytania dotyczące zasad ich przetwarzania prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail lub listownie na adres pocztowy.